missie, visie, kernwaarden

Kennis, Kunde en Kwaliteit

Alle medewerkers van ASK Romein delen een gezamenlijk DNA, een bundel van kwaliteiten die bepalend zijn voor ons succes. Wij noemen dit het K3-model: Kennis, Kunde en Kwaliteit.

Dit DNA is de kurk waarop wij drijven. Alle aandacht is erop gericht om deze waarden uit te dragen, te behouden en waar mogelijk te versterken. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om een context te creëren waarin onze medewerkers op hun best presteren en meedenken in functie van groei. De organisatie dient breed gedragen te worden als zij wil groeien, intern en extern. We trekken de lijn dan ook door naar andere zaken, zoals de heldere manier waarop we naar buiten treden, met een eigen identiteit en een herkenbare huisstijl. Ook daarin ligt ons DNA, de basis voor ons succes.


TERUG