strategie

QHSE

Bij de uitvoering van uw projecten garanderen wij een strikte toepassing van kwaliteitseisen en veiligheidsvoorschriften. Uw opdrachten zijn bij ons in handen van specialisten met een uitgesproken technische kennis en ervaring. Het Quality Assurance Management is onlosmakelijk verbonden met onze bedrijfsfilosofie: wij investeren in kwaliteitszorg. Ons beleid rond veiligheid, gezondheid, milieu en arbeidsomstandigheden is gericht op 4 pijlers:

  • het voorkomen van ongevallen en persoonlijk letsel
  • het voorkomen van schade aan de gezondheid van personen
  • het vermijden van risico's en calamiteiten
  • het voorkomen van materiële- en/of milieuschade


TERUG

  CORONAVIRUS

> LEES HIER DE RICHTLIJNEN